ایمپلنت Trias

ایمپلنت دندان پست های فلزی یا فرم هایی است که با استفاده از عمل جراحی در استخوان فک و در زیر لثه قرار می گیرد. هنگام کاشت دندان ایمپلنت، از آنها می توان برای جایگذاری دندان ها در دهان استفاده کرد.

ناملینک دانلود
جراحی سیستم ایمپلنت Triasلینک دانلود
جراحی سیستم ایمپلنت Trias 2لینک دانلود
کاتالوگ فارسی trias شماه 1pdf
کاتالوگ فارسی trias شماه 2pdf
کاتالوگ انگلیسی trias pdf