کاربردهای لیزر در پزشکی
در این دوره کاربردهای لیزر در بخش های مختلف پزشکی معرفی می شوند.( جراحی ، پوست و زیبایی ، چشم پزشکی ، فیزیوتراپی ، دندانپزشکی ........ )
آموزش لیزر
در این دوره کاربردهای لیزر در بخش های مختلف پزشکی معرفی می شوند.( جراحی ، پوست و زیبایی ، چشم پزشکی ، فیزیوتراپی ، دندانپزشکی ........ )
لطفا از ابزارک برا ی گذاشتن منو استفاده کنید
Translate »
There are no products