ایمپلنت Alphatech

ایمپلنت دندان پست های فلزی یا فرم هایی است که با استفاده از عمل جراحی در استخوان فک و در زیر لثه قرار می گیرد. هنگام کاشت دندان ایمپلنت، از آنها می توان برای جایگذاری دندان ها در دهان استفاده کرد.

ناملینک دانلود فیلم
جراحی سیستم ایمپلنت Alphatechلینک دانلود
کاتالوگ فارسی آلفاتک شماره 1pdf
کاتالوگ فارسی آلفاتک شماره 2pdf
کاتالوگ انگلیسی آلفاتک شماره 1 pdf