پیوند استخوانی برای ایمپلنت دندان
32-pearls-seattle-dentist-dental-implants

کاشت یا ایمپلنت دندان بعنوان روشی پذیرفته شده برای جایگزینی و درمان دندان از دست مورد قبول بسیاری از افراد واقع شده است.در بسیاری از موارد ایمپلنت بهترین گزینه بجای روش ها رایج دیگر مثل استفاده از دندان مصنوعی یا قرار دادن پل (Bridge) می باشد.

با این حال قرار دادن ایمپلنت بجای دندان از دست رفتته نیازمند ارزیابی دقیق و در نظرگرفن استخوان و مل قرار گیری ایمپلنت می باشد.

چرا باید محل ایمپلنت را ارزیابی کرد؟

bone-volume-around-implant-210x300

ایمپلنت جایگزین دندان از دست رفته می شود و در ابتدا پایه فلزی آن به جای خالی دندان و استخوان فک متصل می شود و جوش می خورد این پایه بعنوان یک لنگر است که تاج دندان را نگاه می دارد.

بنابراین نگرانی اصلی حین قرار دادن ایمپلنت میزان مقاومت و وضعیت استخوان مورد نظر برای قرار دادن ایمپلنت می باشد.

چه مقدار استخوان در اطراف ایمپلنت احتیاج است؟

بطور کلی حداقل یک میلی متر استخوان اطراف ایمپلنت مورد نیاز است و 2تا 3 میلی متر فضا از اطراف برای دندانها مورد نیاز می باشد.در صورتی که فضای کافی در دهان و جای دندان خالی موجود نباشد و یا یا اگر استخوانی که ایمپلنت روی آن قرار می گیرد به اندازه کافی مقاوم نباشد از پیوند استخوان در دهان استفاده می شود.

پیوند استخوان

narrow-alveolar-ridge

پیوند استخوان روش های مختلفی دارد که از طریق پیوند استخوان جایی که قرار است ایمپنت در آن قرار گیرد مقاوم می شود و حجم آن افزایش می یابد.

انواع مختلفی از پیوندهای استخوانی وجود داردکه به چند دسته کلی تقسیم می شوند:

اتوگرافت (Autograft): استخوانی که برای گرافت مورد نیاز است را از بدن خود بیمار تهیه می کنند.

آلوگرافت (Allograft):استخوان با استفاده از فرایندی ژنتیکی مشابه استخوان بدن بیمار تهیه می شود.

زنوگرافت (xenograft): استخوان از یک ارگاسم ژنتیکی متفاوت تهیه می شود.

مصنوعی: از مواد زیستی مصنوعی سازگار با بدن تهیه می شود.

نوع استخوانی که برای گرافت انتخاب می شود با توجه به مقداری که مورد نیاز است و همچنین شرایط بیمار انتخاب می شود.

زمان پیوند استخوان

با توجه به شرایط پیوند استخوان ممکن است در همان زمان ایمپلنت انجام شود و یا قبل از عمل کاشت صورت گیرد.

اگر گرافت استخوانی قبل از ایمپلنت قرار داده می شود نکته مهم رعایت بازه زمانی برای بهبودی می باشد چراکه مدت زمانی نیاز است تا پیوند استخوان بهبود و ثبات یابد و سپس ایمپلنت روی آن قرار گیرد

اگر ایمپلنت خیلی زود قرار گیرد پیوند زمان کافی برای بهبود نمی یابد

و یا اگر ایمپلنت خیلی دیر روی گرافت قرار گیرد ممکن است باعث تحلیل و ذوب شدن پیوند قرار داده شده شود و باعث از دست رفت حجم استخوان مورد نظر شود.

 

Translate »
There are no products