ایمپلنت Trias

ایمپلنت Trias

ایمپلنت دندان پست های فلزی یا فرم هایی است که با استفاده از عمل جراحی در استخوان فک و در زیر لثه قرار می گیرد. هنگام کاشت دندان ایمپلنت، از آنها می توان برای جایگذاری دندان ها در دهان استفاده کرد.

  دریافت کاتالوگ فارسی شماره یک

  دریافت کاتالوگ فارسی شماره دو

  دریافت کاتالوگ انگلیسی

پیشنهادهای ویژه

آخرین رویدادها