پودر استخوان BioBase

ایمپلنت دندان پست های فلزی یا فرم هایی است که با استفاده از عمل جراحی در استخوان فک و در زیر لثه قرار می گیرد. هنگام کاشت دندان ایمپلنت، از آنها می توان برای جایگذاری دندان ها در دهان استفاده کرد.

کاتالوگ پودر استخوان 1pdf
کاتالوگ انگلیسی پودر استخوان 2pdf
کاتالوگ پودر استخوان 3 pdf