گروه سينا مد کالا داراي مجوز رسمي از وزارت بهداشت بوده و به همراه بخش هاي زير مجموعه خود در زمينه واردات، توزيع و فروش مواد و تجهيزات پزشکي و دندانپزشکي و همچنين ارائه آموزشهاي لازم فعاليت مي نمايد.

کارکنان و همکاران بخش علمي سينا مد کالا ضمن فعاليت مستمر در امر پژوهش و تحقيق داراي سالها تجربه کلينيکال (درمان بيماران) در ايران، اروپا، امريکا و کانادا مي باشند و به همين سبب انواع مواد و تجهيزات با کيفيت برتر و مورد استفاده در اغلب کشورهاي پيشرفته و همچنين ميزان موفقيت دراز مدت و راحتي استفاده از آنان را بخوبي ميدانند.

Translate »
There are no products